Видях пресконференцията на Просто Киро в Брюксел

Видях пресконференцията на Просто Киро в Брюксел. С невинността на Селския идиот той разкри цялото безумие на Европейския съюз. Без изобщо да се усети.

Степан Поляков