Вие вярвате ли, че секретар от администрацията на НС е взел решение, одобрил е проект и цена за решетките на НС ??

Вие вярвате ли, че секретар от администрацията на НС е взел решение, одобрил е проект и цена за решетките на НС ??

Вярвате ли, че Председателя на НС е видял само докладна за разходите??
34 К лева за решетки ??

Lilia Bozhkova