Вие, които дарихте за Украйна, ви предизвиквам да платите скромната сметка в магазина на поне един български пенсионер!

Вие, които дарихте за Украйна, ви предизвиквам да платите скромната сметка в магазина на поне един български пенсионер!

Йорданка Методиева