Вижте им очите на тези женици. Не, не сме народ. И мърша не сме. Пълна трагедия сме

Вижте им очите на тези женици. Не, не сме народ. И мърша не сме. Пълна трагедия сме.

Тази картина ме изпълва с отчаяние.

Нона Йотова