ВИСШИСТИТЕ – В ЕВРОПА И У НАС

Около 4,7 милиона студенти са завършили висши учебни заведения в Европейския съюз (ЕС).
Повече от една трета (34%) от тези студенти са завършили социални науки, журналистика, информация, бизнес, администрация или право.
Други области на обучение с значителна част от завършилите през 2016 г. са инженерство, производство и строителство (15% от завършилите), здравеопазване и благосъстояние (14%), изкуства и хуманитарни науки (11%), естествени науки, математика, статистика и информация и комуникация Технологии (ИКТ) (11%) и образование (9%).

В сравнение със средните за ЕС, някои държави-членки на ЕС са имали особено голям или особено малък дял от завършилите висше образование в тези различни области на обучение:

**** социални науки, журналистика, информация, бизнес, администрация и право
Дялът на завършилите е сравнително нисък във Финландия и Испания, където те представляват малко над една четвърт от всички завършили през 2016 г., докато много по-високи дялове са регистрирани в Люксембург (52% от всички завършили) и България (49%).

**** инженеринг, производство и строителство
В Люксембург, Нидерландия (данни за 2015 г. са използвани за Холандия), Малта и Обединеното кралство (всички под 10%) са сравнително ниски в сравнение с относително високите дялове, регистрирани в Австрия (20%), Португалия ( 21%) и Германия (22%).

**** здраве и благосъстояние
Дялът на завършилите в здравеопазването и благосъстоянието е под 8% в Люксембург, България, Германия, Австрия и Кипър, а най-висок е във Финландия и Дания (20%), Швеция (22%) и Белгия (27%).

**** изкуства и хуманитарни науки
В областта на изкуствата и хуманитарните науки дялът на завършилите висше образование е под 8% в Латвия, Словакия, Австрия, Полша, България и Швеция и над 14% в Обединеното кралство (15%) и Италия (16%).

**** природни науки, математика, статистика и ИКТ
В Белгия, Кипър, Литва и България дялът на завършилите е под 7% и е най-висок в Германия (14%), Ирландия (15%) и Великобритания (17%).

**** образование
Дялът на завършилите в областта на образованието е под 5% в Италия, Франция и Румъния и над 16% в Испания, Унгария, Кипър (всички 17%) и Малта (18%)

ДВЕ ТРЕТИ ОТ МЛАДЕЖИТЕ – БЕЗ ВИСШЕ

Дялът на българите с висше образование между 30 и 34 г. е по-нисък от средният за Европейският съюз, където той е 39.9%.
В България е 32.8%, показват данни на Евростат за 2017 г.,

От хората до 54 години 29% са с висше образование. По този показател. С този показател сме равни на Германия, но отстъпваме значително от средното европейско равнище (бел. родните данни включват и полувисшето обр.)
В по-горната възраст – над 54 години висшистите ни са 21% (с полувисшето)

На първо място по образованост в света е Япония, където 80% от младежите учат висше. САЩ също са в челото и изпреварват европейските държави без скандинавските.

Григор Лилов


 

Снимка на Grigor Lilov.