Волен рече, че свалянето му било Едипов комплекс. Какво ли има предвид?!

Волен рече, че свалянето му било Едипов комплекс.
Какво ли има предвид?!
Че той е бащата, когото премахват?!
И децата Валери, и шкембак войвода са си легнали с майката.
Коя е майката, бе?!

Богомил Бонев

Резултат с изображение за Bogomil Bonev

loading...