Всеки ден придвижване на Зелената сделка в ЕС и у нас е ден, в който силата на Русия и Евразия се удвоява

Всеки ден придвижване на Зелената сделка в ЕС и у нас е ден, в който силата на Русия и Евразия се удвоява.

Започвам да си мисля, че лично Урсула, Борел и Мишел, да не забравя незабравимият Кики Глупавото, са агенти на Путин и работят единствено и само за неговите интереси.

Другото обяснение е, че ни управляват хора, които трябва да са въдворени в лечебни заведения за тежки обществено опасни заболявания.

Анастасия Гешева