Всеки час намаляваме с 9, като за този един час циганите се увеличават с 4

Всеки час ГЕРБ назначава в София по 4 нови чиновници. Всеки час намаляваме с 9 души, като за този един час етническите българи у нас намаляват с 13, а циганите се увеличават с 4. Това е

За 1 година ГЕРБ назначи в раздутата докрай централна администрация в София 7 017 души, и тя от 132 648 щатни бройки стана 139 665 щатни бройки. Значи всеки работен ден – по 28 нови чиновници.
Колко ли ще са през 2018 г. ?

Акад. Петър Иванов

Снимка на Petar Ivanov.