Все ми се струва, че в желанието си да угодят на Господарите си, “ Новите” ни политици ще си навлекат много сериозен гняв…

Няма как да не се гордея, че “ Новите” Управленци ни “показват” как трябва да се работи!
Не че не ми е любимец г- н Василев, но да добиваме спортен опит от Северна Македония е като да се учим на Космология от Бутан!

Нищо против братята Македонци, нито техните спортни успехи, но все си мислех, че ако черпим някакъв опит, то би трябвало да е от държави с доказани успехи, а не от такива на нашето ниво!!

Все ми се струва, че в желанието си да угодят на Господарите си, “ Новите” ни политици ще си навлекат много сериозен гняв…

Иван Иванов