Все повече се увеличават научно доказани данни за сериозни увреждания, в резултат от т.н. ваксини срещу COVID-19

Все повече се увеличават научно доказани данни за сериозни увреждания, в резултат от т.н. ваксини срещу COVID-19.
Дори при системно укриване на фатални резултати и притискане на лекарите да не ги оповестяват.

„Миоперикардитът се очертава като важно нежелано събитие след ваксинация с иРНК COVID-19, особено при юноши“ – Seattle Children’s Hospital, Department of Pediatrics, University of Washington

ПОВЕЧЕ ОТ ГОДИНА ПРЕДУПРЕЖДАВАМ. НЕ ВАКСИНИРАЙТЕ ДЕЦАТА СИ СРЕЩУ COVID-19!

Ползата от „ваксините“ при възрастовите групи под 60 години е почти нулева, а съотношението риск/полза при младите хора
е огромно.

„Persistent Cardiac MRI Findings in a Cohort of Adolescents with post COVID-19 mRNA vaccine myopericarditis“

Лъчезар Аврамов