Възраждане, а не просто промяна. Ново начало на българската душа! За България, за всеки българин по света, за всички ни!

Обикновено свързваме значението на понятието “ ВЪЗРАЖДАНЕ с българския Ренесанс.

Всъщност “ ВЪЗ раждане“ означава промяна, развитие, нещо повече от това да се родиш.

Библейско тълкуване на думата описва онова действие на Светия Дух, чрез което душата, преди това мъртва в грехове, отново се ражда праведна в Христос.

В Св. Писание е изразено с думите: да се роди човек отново – Йн. 3:3-7;
да стане ново създание ;
да се съживи в святост ;

Възраждане, а не просто промяна.
Ново начало на българската душа!
За България, за всеки българин по света, за всички ни!
Да бъде !!

Румяна Ченалова