ВЪЗРАЖДАНЕ С ЖАЛБА ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНИЕТО

Призоваваме всички български граждани да покажат на настоящите управляващи какво е мнението им за въвеждането на така наречения „Зелен сертификат“. …

За целта юридическият екип на Възраждане, ръководен от адв. Елена Гунчева, разработи жалба. Тя ще послужи на всеки от нас, който иска да изрази несъгласието си със заповед  № РД-01-856/19.10.2021 Г  на Министерството на здравеопазването.

Призоваваме ви  да попълните данните си в жалбата приложена към настоящия текст, да разпечатате жалбата в три екземпляра и да я подпише. Да подадете така подготвената жалба в Административен съд – София град (зад Халите). Към жалбата  е необходимо да  приложите платежно нареждане за внесена по банкова сметка на Административен съд София – град, държавна такса в размер на 10 лв.

Като основание се посочва:  образуване на дело срещу Заповед  № РД-01-856/19.10.2021 Г  на МЗ. Вносител (човекът, който подава жалбата). Заповедта може да се обжалва в едномесечен срок от обявяването й т.е до 19.11.2021 г.

Призивът на Възраждане е стотици хиляди жалби да покажат на настоящите управляващи какво мислим за техния „Зелен сертификат“.
Ние от Възраждане ви призоваваме да гласувате на предстоящия референдум на 14 ноември 2021 г. Този ден не е просто поредния ден на избори, а датата, на която ще избираме между зависимостта на България и независимостта на родината ни, между мерки и ограничения и свободен начин на придвижване и живот, ще избираме между управляващите ни и Възраждане. От нашия избор зависи какво ще е бъдещето на децата ни – да живеят в света, който познаваме или в света, който се опитват да ни наложат управляващите.
Време е за възраждане!

Документи

https://vazrazhdane.bg/