Вървят ли нещата в Украйна към обявяване на война и кога?

Conflict between Ukraine and Russia, male fists - governments conflict concept

Вървят ли нещата в Украйна към обявяване на война и кога?
Вероятно да. След провежданите референдуми в ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска област ако резултатът от тях е положителен техните конституционни органи ще поискат официално да се присъединят към Русия. След това на ход е руската Дума и ако отговори положително следва указ на президента.

След обнародване на указа, ако в него няма изрично посочен преходен срок, тези области стават част от Руската федерация. От този момент насетне всяка бомбандировка, обстрел или др. от въоръжените сили на Украйна ще може да бъде считано от Русия за повод за официално обявяване на война.

Какви ще са последиците? С акта на обявяване на война правителствата и на двете страни ще могат да се ползват от военовременните закони – т.е. редица граждански права ще бъдат ограничени, може да бъде обявено военно положение, което да е основание за непровеждане на избори. Делата срещу военопрестъпници може да бъдат разглеждани от военни трибунали по съкратена процедура. Русия (за Украйна не съм сигурен, че има мораториум изобщо) може да отмени и мораториума върху смъртното наказание.

След официално обявяване на война вече присъствието на военни лица, било военни части, било военни офицери, както и доставката на оръжие от трети страни става доста деликатно и потенциално всяка такава страна може да бъде определена като съвоюваща и да бъде въвлечена в тази война.
Така че в следващите седмица-две предстои сериозно развитие по конфликта в Украйна.

Daniel Bojilov