ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА

Върховенството на закона! Всеки от управляващите мантрува този цинизъм! Те всички са европейци и атлантици. Проглушиха ушите ми, размътиха ми съзнанието с тази европейска „ценност“…

Асоциации ми припомниха пак „Възкресение“ на Л.Н.Толстой. Вярвам му. Безпределно. Честен човек и мъдър.

Има в романа му следното епизодче: /перифразирам/ Далече в Сибир, където откарват осъдените на каторга, където е отведена осъдената Катюша Маслова, за чиято злощастна съдба е виновен съдебният заседател Нехлюдов, устройват посещение в затвора. Групата е от околийския началник, кмета, самия Нехлюдов и един английски мисионер. В затвора е страшна смрад. „Милосърдният” английски мисионер раздава на затворниците евангелия и проповядва: Ето ви да четете Словото Божие! Вие сте осъдени престъпници, престъпили сте закона, но когато приемете Словото Божие, ще се промените, ще се обърнете към Христа.

А един старец-каторжник му казва:

–       Значи така, а? Престъпници! Заграбил той парите, заграбил земята, заграбил властта, заграбил всичко и написал Закона да не се краде!

Мисля си – а къде сме ние, у нас и в Европа /нали сме европейци!/, изповядваме европейски и атлантически ценности? Имаме върховенство на закона! Както и на другите закони. Всичко е вече заграбено и е собственост на властниците. Но те считат още, че не всичко е заграбено – има още какво да се граби.  Пък хорицата от народа – всички сме престъпници. Престъпници сме и заради това, че все още има живи между нас! Само дето няма кой да ни раздава евангелия, за да приемем Словото Божие!

Пламен Иванов

loading...