В Западна Европа шества откровена дискриминация и експлоатация на източноевропейците

Всеки човешки живот има значение без разлика на раса, пол, националност, възраст, занятие, политически убеждения, вероизповедание, материално положение, образование, социална принадлежност. Всичко останало е дискриминация, а също демонстрация и лицемерие! И безнаказаност!
„Нашите черни роби са българите и румънците“, написаха най-авторитетни германски медии. Но никой не коленичи пред тези роби. В Западна Европа шества откровена дискриминация и експлоатация на източноевропейците.
В САЩ има бял расизъм и черен расизъм; белите мразят черните, черните мразят белите, латиносите мразят едните и другите и обратно, върху това разделение паразитира, цъфти и господарува „дълбоката държава“ и командори планетата. Т.нар. „бащи-основатели“ са могъщи робовладелци, отменят робството, но получават обезщетение за „пропуснати ползи“! Това е лицемерие! Бели американци целуват обувките на черни американци, бели полицаи мият краката на черни пастори и за да е „покаянието“ пълно утре като нищо бели американци може да организират масово и публично изнасилване на бели американки от черни американци по всички ТВ!
Лицемерие е златният ковчег на Флойд и стипендия на негово име! Флойд не се нуждае от златен ковчег, а от правосъдие, но вече няма как да го правосъдят… Западна Европа пада на колене в памет на Флойд, но експлоатира своите роби от Източна Европа. Глобалният капитал, тази световна „дълбока държава“, опустоши страните от Източна Европа, превърна ги в територии, предназначени за плячкосване и обезлюдяване. Без златен ковчег. Някой да е паднал на колене?!
Ако всичко свърши с демонстративни покаяния, лицемерно самобичуване и режисиран вандализъм в името на едни президентски избори, значи светът не е чул дълбинния тътен, идещ от недрата на историята и от очевидностите на днешния ден.
Има не стотици, а хиляди страници за правата на човека – харти, декларации, конвенции… И?
Равноправие, свобода, справедливост, солидарност… Ценности, принципи…
И?
Когато дискриминацията и расизмът във всичките им измерения и проявления са превърнати в политически инструмент, това е диктатура, това е тирания, това е фашизъм.

Велислава Дърева

loading...