В последните години изпълнителната власт превърна прокуратурата в инструмент за икономическа и политическа репресия

Закриване на специализираните съд и прокуратура, смяна на главния прокурор, нов Висш съдебен съвет, след изтичането на мандата на настоящия след броени месеци. Това обсъдихме днес на среща с работещи в системата.
Обществото ни се нуждае от усещане за сигурност и справедливост.

В близката една година на масата трябва да бъдат поставени много въпроси, които да бъдат подложени на широко обществено обсъждане. Целта е да успеем като държава да преструктурираме съдебната система така, че тя да отговаря на сегашната ситуация.

Важно е да отчетем и опита на останалите държави в Източна Европа, чиято съдебна система до промените през 1989 г., също като нашата се опираше на съветския модел.

Големият въпрос при това е къде е мястото на прокуратурата у нас, която като развитие не върви с темповете, с които се променя съда. Почти непреодолимо е изваждането ѝ от съдебната система, но все още не сме си изяснили като общество какво е мястото ѝ.

Понастоящем в системата на прокуратурата начинът на влияние не е като при съдилищата, там са запазени много съветски остатъци и даването на заповеди, а прокурорите трябва да работят само и единствено на базата на свидетелства и факти.

В последните години изпълнителната власт превърна прокуратурата в инструмент за икономическа и политическа репресия.

Задължителен факт е при предстоящата съдеба реформа да отчитаме и демографските предизвикателства. Особено що се касае до модела, избран от ВСС за закриване на над 50 районни съдилища. В същото време трябва да се отчита натовареността на съдиите и отдалечеността.

Трябва в много спешен порядък да се поставят на широко обсъждане въпросите за мястото на районните съдилища, защото те касаят много отделния страни.

Всички бъдещи промени в съдебната система и в частност в прокуратурата трябва да се обсъждат и приемат на отделни панели. Така ще се избегне риска всяка законодателна или организационна инициатива да се третират като промяна в държавното устройство.

Подобен подход трябва да се прилага и в случаите, когато се обсъждат и работят промени, касаещи местната власт и администрация, бизнеса и др.

По-детайлно обсъждане и очертаване на съдебната карта, промяна в срока за придобиване на статут на несменяемост на магистратите и промяната в подсъдността на делата, разглеждани от районните и окръжните съдилища също влязоха във фокуса на срещата.

Татяна Дончева