ГАДИНКА НИЩОЖНА, ПО-МРЪСНА ОТ ЗМИЯТА, ОТ ДЯВОЛА ПО-ГРОЗНА!

Гадинката нищожна,гърбата,рогата,

по-мръсна от змията,

от дявола по-грозна,

хлъзгавият слузест охлюв,

игралото на естеството,животецът в една черупка,

подвижният апартамент,

гневът или смехът на Божеството,

жалкото творение

ЦЕЦО ЦВЕТАНОВ,

се покачило високо на върха на държавната власт

С ПЪЛЗЕНЕ И ЛИЗАНЕ

и се провикнало в безграничното си и безсрамно самодоволство,отделяйки обилни количества зловонна слуз:

„Ветровете брулят високите върхове!“

НИКОЛАЙ РИЗОВ

https://chitanka.info/text/4010-orel-i-ohljuv