ГАЗЪТ СТРЕМИТЕЛНО ПОЕВТИНЯВА

*** Цената на руската газ за България е 1.88 пъти по-висока от тази за държавите в ЕС

Според резултатите от борсовата търговия в последния ден на изтичащата 2021 г. цената на газа в Европа падна под 67 евро за мегаватчас – под 800 долара за хиляда кубически метра според данните на лондонската фондова борса ICE.
.
Февруарската фючърсна цена на ключовия за Европа хъб TTF в Холандия приключи 2021 с цена от 66.7 евро за мегаватчас, което е 781 долара за 1000 кубически метра.

Търговията с газ през януари 2021 г. започна от около $230 за хиляда кубически метра или 18 евро за MWh.
Така цената на газа в Европа за годината нарасна 3,4 пъти в доларово изражение и 3,7 пъти в евро за MWh. Подчертавам, че това са борсови и спотови цени.
.
Реалните доставки на газ по съществуващите дългосрочни договори са на далеч по-ниски равнища. Средната износна цена по договорите на руския „Газпром” за Европа е близо 3 пъти по-ниска и според отчетите е била 280 долара за 1000 кубика или по курса сега 24 евро за мегаватчас.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Цената на газа за България според последните анекси от ноември към договора ни с руския концерн е 1.88 пъти по-висока: почти 530 евро за 1000 кубика или 45 евро за мегаватчас.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Григор Лилов