Гениално! Забележете как Валери Симеонов е изписал своята длъжност в декларацията си за конфликт на интереси

Гениално! Забележете как Валери Симеонов е изписал своята длъжност в декларацията си за конфликт на интереси – „заместник МИНИСЪР – председател“. МИНИСЪР? Мини сър? Днес цял ден ще медитирам върху мистерията с какво ли се занимава минисъра? ))))

Александър Симов

Снимка на Alexander Simov.

 

https://www.facebook.com/asimov1?fref=ts

loading...