Герджиков е аватар на Борисов. Нищо повече. Конформист, който си е продал задника

Герджиков е аватар на Борисов. Нищо повече. Конформист, който си е продал задника.

Имаме избор между кандидат, който е пуснат да закрепи модела Борисов и двама кандидати, които са против този модел – Радев и Панов. Другите са за парлама.

Иван Бакалов