Години крадене и неглижиране на лекарите. Сега ще платят болните

Втора градска.
Един доктор каза, че не могат да работят без специални условия. Друг доктор даде телефон и каза че набира сестри, доктори, персонал. Така няма да стане.
Много лошо. Ако няма консумативи и машини – това ще се случи навсякъде.
Лекарите няма какво да правят с болните в неосигурена среда.
Години крадене и неглижиране на лекарите.
Сега ще платят болните.
Бодряшките разговори свършват. Следва мигновена реакция или колапс

Мартин Карбовски

loading...