ГОДИШНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

В рамките на Годишното информационно събитие Управляващият орган на ОПИК ще отчете напредъка по програмата и ще представи новите схеми за кандидатстване през 2018 г.

Събитието ще се проведе на 27 ноември  2017 г. (понеделник), от 11:00 – 13:00 часа, в зала Сердика, хотел „Балкан“ /бивш Шератон/, гр. София.

Приветствие към гостите ще отправят г-н Александър Манолев, заместник-министър на икономиката и г-жа Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.  Участие ще вземат представители на бизнеса, браншови организации, държавни институции, медии и др.

Резултат с изображение за ГОДИШНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020