ГОЛЕМИТЕ „РАЗБИРАЧИ” НА АМБРАЗУРАТА

Тома Биков, дежурният в пик-ливите медии, се обяснява, че сделките на данъчна оценка не били престъпление. И осъзнавайки, че човечецът разполага с капацитети като Барнито и Цецка, да погледнем нещата и от страната на закона.

Какво имаме в случая – сделки, които са изповядани на данъчна оценка, тя е вписана като реална цена на покупко-продажбата/съответно замяната. От витиеватите обяснения на апартаментчиите разбираме, че всъщност стойността е по-висока, но това не било нередно. Ами да си кажем – нередно е. Даже законодателят е предвидил и съответните състави. При всяка сделка се подписва декларация по чл.25 ал.9 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност: „При извършване на възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, участниците в нотариалното производство декларират в извършвания акт, че сумата, посочена в него, е действително уговореното плащане по сделката.”.

И тъй като няма как да се впише сделка, без да се подпише и такава декларация, значи купувачите са подписали. И ако са доплащали суми извън тази, са извършили престъпление по чл.313 „Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.” Има достатъчно осъдени по такива поводи.

И е елементарно да се направи проверка по предварителните договори на „Артекс” с бъдещите купувачи – не само известните, но и другите, какви са реалните цени на продажбите. И ако са укрити реалните цени с цел избягване на данъци и такси – и от продавача, и от купувача, то престъплението е по чл. 255 Който избегне установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери, като: 2. (нова – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация; се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба до две хиляди лева.

Също така е интересно дали са проверили по какъв начин са декларирани имотите от продавачите. Защото например обща част като терасата, обслужваща само един самостоятелен обект, следва да е включена към прилежащите части на самостоятелния обект и съответно да е включена и в данъчната оценка. И това елементарно може да се провери по таблиците за площообразуване към архитектурния проект. Но явно никой не иска нищо да проверява.

И да продължим. Да приемем, че това са реалните цени на сделките. При пазарни цени многократно по-високи. И тук стигаме до по-сериозните престъпления за подкуп и корупция, търговия с влияние и какво ли още не. Където съответно и наказанията са много по-сериозни.
Единствените апартаменти на данъчни оценки или близки до тях, са продажбите на общински и ведомствени апартаменти, тъй като става при специални условия и в резултат на социалната функция на общините или ведомствата и това е предвидено в закон.

А относно твърденията на Сульо и Пульо от гербавите, че са си платили такси и данъци върху реалната стойност, е зашеметяваща глупост. Защото няма как. Нотариусът изчислява данъците и таксите по цената, посочена в нотариалния акт, иначе ще има несъответствие и няма да впишат акта. Елементарно. Някой лъже много жестоко. Познайте кой или кои? И кои ни управляват – хора, които не само не спазват собствените си закони, но и е възможно да са извършили сериозни престъпления. За някой милион в повече.

Ех, Тома верни, и твоята не е лесна….и ти ще изгориш с гербавите!

А вчера в Пловдив ГЕРБ раздаваше по един престоял хляб на бедните!

Елена Гунчева

*Снимката е от страницата на „Разни новини и други подробности“