Горките гербери. Тъжна картинка. Хич не им се слушаше и днес в комисията по ревизията

Горките гербери. Тъжна картинка. Хич не им се слушаше и днес в комисията по ревизията. Не искат да слушат сигнали, не искат да има ред.

Смяха се ехидно, прекъсваха, пратиха си и придворните да задават малоумни въпроси и да рушат реда в залата. Абсолютно махленско поведение като на селски пазар.

Обаче идват още и още сигнали. Хора, които са били тъпкани и рекетирани с години вече се осмеляват да говорят.

Онова „нас не ни е страх“ от миналото лято вече е навсякъде. И това няма как да го спрете.

Hago Arman Babikyan