ГОСПОДИН БУДИСТ, НЕ НИ ПРАВЕТЕ НА БУДАЛИСТИ

Време е да си сменя религията. Да ми се отворят чакрите, а петтях лева спестявания да ги оставя да пренощуват в банка „Фън-шуй“… Да се облека и аз прилично в куртка тип „Сталинка“ и задължително да закопчавам горното копче. Останалото е лесно. Отворят ли ми се чакрите няма начин да не стана поне министър на транспорта. И съобщенията…

А сега – сериозно. По Коледните празници новоназначеният тогава министър на транспорта и съобщенията, в знак на милосърдиеа опрости като честен частник 13 млн. лв. по дело с държавата, която започваше да управлява. 13 млн. лева. Тогава даде тутакси отпуска на държавната фирма „Пощи и далекосъобщения“, въпреки че всички пощенски служители смятат, че това е времето на най-големите обороти на фирмата. Като се започне от колетите до близки и познати, та се стигне да хартиените SMS с дядо Коледа, дядо Мраз и де що Снежанки има по света, оглеждащи рогоносеца Рудолф с цел сравняване на неговите рога с… рогата на други близки и познати.

Разбира се, Николай Събев вече нямаше фирма и „Еконт“ принадлежеше вече на други близки на семейството му. Клаузата „конфликт на интереси“ при това положение отпада, заместена от новата клауза „съвпадение на интереси „… Познайте къде се разтърчаха да си пускат колетите, хартиените SMS клиентите на Българските пощи. Това са десетина дни, в които ЕКОНТ съвсем благородно иззе работата на пощите, за да могат пощенските служители да си отдъхнат един път и те на празник. Да си размърдат чакрите и те, дето се вика. Да влязат мъжете в кварталната кръчма и да усетят благодатта на поза „фън-шуй“, докато този отсреща те разпитва ти него уважаваш ли го, или уважаваш само Николай Събев.

Разбира се, това беше случайност и никой дори не си и помисли, че може да има нещо нарочно. Както и тези дни, по Великденските празници никой не си и помисли даже, че може да има нещо нарочно в проточилите се опашки пак „фън-шуй“ пред пощите. И че тези хакери нямат баби и дядовци на този свят и посегнаха на чуждите бабини и дедови пенсии… Пенсионерите си чакаха пенсиите и раздвижваха не чакрите си, а чарковете си в очакване на пенсиите. Разбира се, че никой не можеше и да си помисли, че хакерите са стопирали работата на пощите – защото не само пенсиите, а и колетните гишета спряха да работят.

И върволицата за ЕКОНТ пак се преориентира… Всичко това е случайно. И хакерите са случайни, и тринайсетте милиона са случайни, и неработещите пощи са случайни. И този текст също е случаен. Защото няма „конфликт на интереси“, има съвпадение на интересите. Просто интересите на държавата съвпаднаха с интересите на… Или, казано простонародному, будистите ни направиха будалисти…

Христо Стоянов