Господи, каква неукост лъха от управляването на България!!!!

Ужасна е поредната катастрофа! С дни на траур нещата няма да се подобрят. Всичко, което се прави е да се тича след събитията, да се реагира на нещастията. Постфактум.
А днес е съвсем друго общество – Обществото на рисковете.
Вече не става не само с ре-активно поведение, нито с активно, а с про-активно.
Не с реагиране, дори не с превенция, а с ранно сигнализиране.
Днес от напукването на язовирната стена до спукването й времето може да е нищожно малко.
Но дори езикът на управляването ни е архаичен, останал в 20 век.
Той не разбира и затова не употребява такива понятия, като споменатото ранно сигнализиране, като диагностика на уязвимостите, като сценарийно планиране, като стратегическо прогнозиране.
Господи, каква неукост лъха от управляването на България!!!!

Затова спирам – каквото и да добавя, ще е още по-сурово. Не знам за какво България е наказана точно така да бъде управлявана, явно като общество сме сторили огромен грях, като сме си причинили това…

Накрая ще цитирам току-що получен есемес от моя добра позната:

Всичко руши се, всичко изгаря,
В мъка след мъка умира България.

Николай Слатински

Резултат с изображение за Nikolay Slatinski

loading...