ДАВАТ СЕ 1.5 млн. ЕВРО НА ВИРУСОЛОГЪТ, КОЙТО УСПЕЕ ДА ИЗОЛИРА И ДОКАЖЕ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ВИРУСА COVID-19! Все още никой не е взел парите !!!!

Може да бъде изображение с 4 души и текст, който гласи 'PASSPONTE Henna Maria 100NOT CONSETT 14. Has everyone heard of this challenge? 1.5M € to the virologist, who is able to actually prove the existence of the SARS-COV-2 SARS- and isolate the virus. Why has nobody claimed the the prize yet? i ISOLATE TRUTHFUND S S samueleckert.net Isolat Truth Fund- Samuel Eckert'
Henna Maria, е финландска активистка, говореща перфектно финландски, английски и испански език!
„Всички вирусолози лъжат себе си и публиката, когато твърдят за съществуването на болест, предизвикана от вируси, като – SARS -CoV-2.
.
Само от фрагменти на умиращи клетки, вирусолозите представят структура на генна „секвенция“ и я пробутват, като факт!
.
Следователно тестовете нямат абсолютно никакъв смисъл и са абсолютно излишни!“
Превод Ива Иватта