Далаверко, Перко и Посерко щели да решават дали да останат още във властта!

Далаверко, Перко и Посерко щели да решават дали да останат още във властта!
Че ние знаем решението им: да останат, какво друго? Защото извън властта няма кражби и измами за милиони.

Акад. Петър Иванов