ДАНС няма капацитет да извърши цялостна проверка на приватизацията

Главният прокурор разпоредил на ДАНС цялостна проверка на приватизацията.

Дълга и сложна тема. Аз накратко тук искам само да засегна въпроса за компетентността, защото става дума за чисто политически въпрос!
Приватизацията е политико-икономически процес създаден и организиран със закон от Народното събрание. Има нарочен орган, който осъществява този процес – Агенция по приватизация, който орган е създаден и отчетен пред Парламента.
Агенцията би трябвало по свой почин да изготви доклад-баланс за проведеното раздържавяване и да го внесе във Висшия орган на държавна власт като своеобразен отчет, където да се проведе обсъждане, да се направят политически оценки и се вземат решения.

Но! Имайки предвид, че всяка една администрация веднъж създадена обикновено работи за продължаване на своето съществуване, правилно би било Народното събрание със свое решение да изиска от агенцията да представи въпросния доклад-баланс за цялостния процес и да вземе решение какво се прави за напред.
Този доклад би било целесъобразно да се изпрати и на прокуратурата, където след задълбочено проучване да се преценява има ли казуси по които има основание за възбуждане на наказателни производства и търсене на отговорност.
А що се отнася до ДАНС.

Тази агенция има за основен предмет на дейност контраразузнаване! Проверка на процеса на раздържавяването в страната нито и е в правомощията и, още по-малко има капацитет да я извърши!
Накратко – толкова.
И за липса на предубеденост да кажа, че не съм участвал в приватизацията нито като икономически субект, нито като длъжностно лице.

Бившият шеф на НСС и лидер на ДСБ ген. Атанас Атанасов, Фейсбук“