Данъчна козметика

По традиция, пък и по правило, всяка есен, преди приемането на бюджета за следващата година, Министерството на финансите обявява какви ще бъдат данъчните промени, чрез които се осигурява неговата приходна част. Имайки предвид предлаганите промени може да се каже, че властта ни предлага само данъчна козметика и през следващата година не може да се очаква данъчна революция. За нея между другото се изисква доста политическа смелост, която управляващите явно не притежават. Конкретно за България данъчната революция трябва да има два основни елемента – въвеждане на прогресивно подоходно облагане и налагането на диференцирана ставка на ДДС. Нищо от това обаче няма да се случи. Владислав Горанов категорично заяви, че докато той е финансов министър за диференциран ДДС трябва просто да забравим.

Сравнение

И понеже обичаме да се сравняваме с Румъния ще дадем един пример. С цел да се стимулира потреблението през 2016 г. ДДС там бе намален от 24 на 20%, а за редица стоки и услуги, в това число на всички храни и напитки – на 9%. От началото на 2017 година основната ставка е 19%. Според местната статистика след тези промени над 660 000 компании са регистрирали оборот от 280 милиарда евро и рекордни печалби. И какво се получава. В Румъния намаляват цени и данъчни ставки, и по този начин увеличават оборотите и печалбите на фирмите. У нас цените вървят нагоре, а приходите на фирмите – надолу. Другият крайъгълен камък на данъчната политика е подоходното облагане. В момента всички плащат за доходите си плосък данък от 10%, срещу който обаче се чуват все повече гласове. Даже бившият премиер Иван Костов, за когото не може да се твърди, че е особено социално ориентиран, се обяви срещу него.
Според Костов неадекватното данъчно облагане е причина за много вредни процеси в държавата, включително за неравенството. Бившият премиер, който е и финансист, е на мнение, че в момента облагането на брутните трудови договори с данъци и осигурителни вноски не е пропорционално, тъй като има максимален осигурителен доход от 2600 лв. Колкото повече доходите на облаганото лице растат над максималния осигурителен доход, толкова повече делът на данъчните и осигурителните вноски клони към 10%. Общото облагане на хората с високи доходи клони към 10%, а на тези с работна заплата под максималния осигурителен доход данъчната и осигурителната тежест е 42,7%“, обясни Иван Костов.

Ангажимент

Това означава, че хората с високи доходи не са ангажирани с контрола на изпълнението на функциите на българската държава. При приблизително едно и също натоварване на БВП с данъци и осигурителни вноски – 29,9% през 2001 г. и 30% през 2017, приходите от облагането с данък върху доходите на физическите лица и от здравноосигурителни вноски са с много по-малък дял от общите данъчни и осигурителни приходи. През 2001 година те са били 44%, докато през 2015 г. вече са 38,9% от общите, което е за сметка на увеличаването на приходите от ДДС, допълни Костов. Според него този намален дял е причина за други съществени рискове в управлението на бюджета – извършват се големи преразпределителни процеси между приходите от косвени данъци и разходите, които прави бюджетът, като например трансфера към НОИ. Тук е и причината за износа на евтин труд от страната. Плоските преки данъци са една от основните причини за укриване на доходите, каза още бившият премиер, според когото за работодателя е изгодно ниското облагане на печалбата и личните доходи, защото от тях може да плаща неформални доходи на заетите, като спестява осигурителните вноски в размер на 32,7%.
Противно на очакванията, плоският данък не допринесе за ограничаване скалата на сивата икономика и практиката за укриване на данъци. Неравенството на неравенствата е може би най-яркото доказателство за неефективността от гледна точка на преразпределителната функция на фискалната политика на плоския данък, твърди президентът на КНСБ Пламен Димитров. По думите му само 6 от 40 страни в Европа практикуват пропорционална система на облагане, а всички други имат някаква прогресия. Финансовият министър Владислав Горанов е на мнение, че няма достатъчно убедителна теза, според която  въвеждането на прогресивно облагане ще реши проблемите с неравенството. Въпреки това можело да се „предположи“, че част от проблема с неравенството идва от плоския данък.

Позиция

Ако идеята е да борим само неравенството и да заменим сегашното пропорционално с ново прогресивно облагане, в рамките на същия фискален резултат, безспорно средната класа ще повиши това, което отделя за бюджета, казва Горанов. Ако се въведе само необлагаем минимум, а ставката на данъка остане 10%, бюджетът ще загуби между 1 млрд. лв. и 2 млрд. лв. Затова промените, които предлага Министерството на финансите, са свързани с премахване на някои данъчни изключения в полза на общинските бюджети, още административни облекчения, нови евроизисквания и поправка на текстове, по които България е заплашена с наказателна процедура от ЕК. Запазването на съществуващия модел на данъчно облагане и т.нар. плосък данък обаче са част от политическата програма на ГЕРБ, така че резки движения при тях няма да има. Позицията на БСП за подоходния данък и ДДС е ясна и категорична. Левицата настоява за въвеждането на прогресивно подоходно облагане и за налагането на диференциран ДДС за лекарства, храни и детски стоки.


Промените 

Екокоефициент в налога за колите

Финансовото министерство планира от догодина да промени формулата за изчисляване на данъка върху моторните превозни средства, като включи и екологичен коефициент. Той ще намалява данъка за собствениците на коли с екостандарт Евро 4 и по-нагоре и ще го увеличава за автомобили с по-ниска екокатегория.  Очаква се налогът за старите автомобили над 15 години значително да се повиши, а за новите, които отговорят на най-високите екостандарти, да падне независимо от мощността им. Същата нова формула ще се прилага и за товарните коли с маса до 3,5 тона, които са сертифицирани с категория N1. От Министерството на финансите ще се стремят да премахнат неравнопоставеността и опитите да се избягва данъчно облагане. Притежаването на Eвро 3 или катализатор вече няма да носи данъчна преференция нито за леките, нито за тежкотоварните автомобили и автобусите, предвиждат новите текстове в Закона за местните данъци и такси. Освен това за влекачите и камионите данъчното облекчение за Евро 4 ще се намали от сегашните 40% на 20%.

За второ жилище ще се плаща повече

Притежателите на повече от едно жилище ще изгубят отстъпката от 50%, която ползват за данъка за основния си дом. По действащия Закон за местните данъци и такси всеки българин има право на това намаление, независимо какво е благосъстоянието му. Сега ведомството на Владислав Горанов предлага облекчението да остане само за хората с едно жилище. Това означава, че за всички останали догодина данъчното задължение за основния апартамент (или къща) ще се удвои. Логиката на МФ е, че по-богатите нямат нужда от преференции.  Освен това имало доста случаи на злоупотреби, когато собственик на апартаменти в различни общини декларира всеки от тях като основно жилище, за да плаща данъци наполовина. Ако информационните системи на  общинските данъчни служби бяха свързани, измами от този тип нямаше да са възможни, но за жалост електронното управление в България се изгражда твърде бавно.

Наказателни процедури

Промените  в Закона за ДДС са свързани с предупреждение от ЕК за наказателни процедури срещу България. С едната промяна се премахва минималният праг от 50 хил. лв. за обезпечения за търговците на горива, тъй като мярката беше дискриминационна спрямо малките доставчици. Другата е свързана с определяне на данъчната основа при безвъзмездна доставка. Например при дарение на използвана техника в момента се начислява ДДС върху сумата, за която е купена техниката, въпреки че се е амортизирала. Сега вече ще се взимат предвид и амортизациите. Премахва се и ДДС върху услугите по международно посредничество при осиновяване на дете, след като имаше голям скандал по темата в началото на годината.
От началото на следващата година влиза в сила директивата за ваучерите, която, грубо казано, изисква косвеният данък да се начислява още в началото при продажбата им – т.е., когато операторът на ваучери прави доставка към работодател, тя ще е за 50 лв. данъчна основа и 10 лв. ДДС, е мнението на данъчни консултанти. С промените се въвеждат и две нови евродирективи срещу укриването на доходи. Едната е свързана с ограниченията за приспадане на разходи за лихви. Целта е да се предотвратят практиките, водещи до свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби чрез прекомерни лихвени плащания. Прагът, при който ограничението няма да се прилага, е, когато превишението на разходите по заеми, определено за текущата година, не надвишава 500 хил. лв., което според данъчни консултанти ще изключи около 90% от фирмите в страната.
Другата промяна е свързана с нов режим за облагане на компании, които отговарят на условията за контролирано чуждестранно дружество с цел данък печалба да се плаща в страната, в която оперира компанията, а не в юрисдикция с по-ниски ставки. Тук според консултанти по-скоро има хипотеза българските дружества да бъдат обложени в друга държава като контролирани от компания майка, отколкото българските данъчни да се възползват от директивата.

Евгени Гаврилов

Резултат с изображение за облагането

http://duma.bg

loading...