Да запомним този ден. От изгрев до залез слънце ИТН се самоубиваха пред очите ни – убедени, че ни побеждават в някаква война

Да запомним този ден. От изгрев до залез слънце ИТН се самоубиваха пред очите ни – убедени, че ни побеждават в някаква война.

Да си се връщат в резервата. Не могат да виреят на голямата земя.

Евгений Дайнов