Да питаме министър Горанов, докога общински кметове и гювендии да се обогатяват чрез заеми за общината Добрич

Да питаме министър Горанов, докога ще продължава това безобразие, общински кметове и гювендии да се обогатяват чрез заеми за общината Добрич. Вместо да ми се хили и остроумничи насреща, нека сега някой го тури на екран да коментира – как, бе, Горанов, допускаш да се случва това!? Или може би участваш в него? Къде работи жена ти, а?
Звено за изпълнение на проекта по водния цикъл

1. Ръководител на проекта: инж. Живко Неделев, бивш зам. кмет на Балчик – 75 330 лв.

2. Координатор: инж. Добринка Михова, главен експерт в Дирекция УТИОС – 58 590 лв.

3. Експерт комуникация, информация и публичност: Галина Миткова, началник на канцеларията на кмета и пиар – 46 035 лв.

4. Юрист на проекта: Росица Маркова, юрист на община Добрич – 37 665 лв.

5. ВиК инженер, направление пречистване: Николай Читърлиев – 58 590 лв.

6. ВиК инженер, направление ВиК: инж. Димка Атанасова-Петрова– 58 590 лв.

7. Експерт счетоводство и финанси: Божанка Вуцова, общински съветник от ГЕРБ – 50 220 лв.

8. ВиК инженер, представител на асоциирания партньор: инж.Димчо Димов – 35 573 лева

9. Служител, отговарящ за съхранението на документацията: Мария Йорданова, секретарка на кмета на Добрич – 34 407, 50 лв.

„Проверка на „Бележник” установи, че Божанка Вуцова, в качеството си на общински съветник, е гласувала заема за водния цикъл, който община Добрич трябва да изтегли. Става дума за 11 млн. лева кредит. 10 млн. от тях са предназначени за дофинансиране на средствата за водния цикъл, който е на обща стойност 115 млн. лева. Има ли конфликт на интереси в случая, оставяме на преценката на контролните органи”, пише „Бележник”.

Нора Стоичкова

https://www.facebook.com/nora.stoickova