Да помислим заедно върху една моя хипотеза. Ами ако САЩ вече са във война с Русия?

Да помислим заедно върху една моя хипотеза.

Ами ако САЩ вече са във война с Русия? Необявена официално. Ами ако са налице основания за обявяване на такава от страна на Русия? Ами ако това основание е проблем да бъде обявено публично? Ами ако страните от НАТО искат да прикрият с голи гърди на амбразурата тайни действия на САЩ, които са я въвлекли едностранно? Това са само предпоставките на въпросната хипотеза.

Аз мисля, но не искам да пропускам началото на края без да съм информиран навреме и да мога да взема информирано свое решение. Затова и вие помислете върху странните и нелогични изявления на лица от Европейската комисия и някои от лидерите в ЕС. И в нелогичното на пръв поглед има логика понякога.

Скрита логика! И много смъртоносна.

Николай Марков