Да почетем достойно управляващият ни неграмотен кретен и неговата пасмина

С оглед на моето кратко отсъствие и постъпили в тенденциозно количество съмнения и предположения.
Здрав съм, имам малки проблеми, не е Ковид или банален грип.
Днес на площада донесете тикви, тиквеници, тиквени лампиони и тиквена чорба. Каскети също.
Да почетем достойно управляващият ни неграмотен кретен и неговата пасмина.
Целта е една. Омразата също.
Всички или същото.

вм