Да светна селскостопанските птици от телевизиите, че може „преценям“ да е дума на годината, но „мисирка“ е дума на десетилетието

Да светна селскостопанските птици от телевизиите, че може „преценям“ да е дума на годината, но „мисирка“ е дума на десетилетието.
Не го забравяйте, драги ми 🦃🦃🦃!

Зоя Деянова