Да, системата ги убива. За държавата те са тежест, обществото нехае…

Уважаеми хора,
Лидерът на КТ „Подкрепа“ е казал нещо, което издава не просто липса на разбиране, съчувствие или емпатия. То издава много повече: липса на знание какво е да си майка на дете в неравнопоставено положение.
На стената на една приятелка, която има дете, нуждаещо се от непрекъснати грижи и която напусна работата си, за да го отглежда видях един текст, който предавам по смисъл:
Помислете как живеят повечето майки – раждат дете, отглеждат го до около 20-годишна възраст, после го мислят цял живот и се надяват, че когато остареят, детето им ще се грижи за тях – така, както те са се грижили за него.
А сега помислете как живеят майките, които „разхождат тези нещастни деца по улиците“ – раждат дете, после го отглеждат през целия си живот и се тревожат, че ако умрат преди детето си, няма да има кой да се грижи за него.

Сега се замислете и за друго – защо тези майки „разхождат“ децата си пред държавните институции.
Едното обяснение е – за да протестират.
Другото, разбира се, е също вярно: защото тези деца и да искат, не биха могли сами да се разходят по улиците. То и когато са с майките си, пак имат проблем – колко са майките, които могат да пренесат на ръце инвалидните колички през стръмните стълби на подлезите? Колко са майките, които могат да бутат количките по разнебитените тротоари? А да преодолеят високите бордюри? В колко заведения за обществено хранене има изградени тоалетни за хора с инвалидни колички? И т.н., и т.н.

Няма да забравя как буквално първото ми впечатление от САЩ през 1992 г., когато аз – 24-годишен младеж – се разходих по улиците – бе колко много хора в неравностойно положение се срещат навсякъде. После си казах, че вероятно е процентното съотношение да е същото, както и в България, но в България ние не ги виждаме по улиците… Днес, 26 години по-късно, изглежда нищо у нас не са е променило, дори напротив – и изказвания като това на шефа на един от профсъюзите(!), го доказват. Да, системата ги убива. За държавата те са тежест, обществото нехае…

А майките заслужават да бъдат уважавани от всеки човек, включително и от всеки политик и общественик. Ако са хора, разбира се.

Veni Markovski – Вени Марковски

Снимка на Veni Markovski - Вени Марковски.
loading...