Да си кажа и аз експертното мнение по военното положение

Да си кажа и аз експертното мнение по военното положение.

Министър Янев казва, че нито един български войник няма да участва в евентуален конфликт в Украйна.
Че кой ни иска войниците? Те ни искат територията за плацдарм.

Друго е да чуем, че няма и квадратен метър да дадем на чужди войски при евентуален конфликт в Украйна.
Или бъркам?

Зоя Деянова