ДА СЛУЖИШ И ДА ПРИСЛУГВАШ – ДВЕТЕ НЯМАТ НИЩО ОБЩО

Да служиш и да прислугваш са две много различни неща, които в България трудно се различават.

Първото е осъзнат дълг, предполагащ лично достойнство и уважение към себе си и другите, завършващо със заслужено удовлетворение.

Второто е раболепие и неискрена сервилност, натрупващи омраза и завършващи с бунт и /само/разрушение.

Това е универсално валидно правило на всички нива – от семейство, малък бизнес и локална общност до държавна администрация и корпоративно управление.

Да служиш е Божествена привилегия.

Да прислугваш е дяволска манипулация.

Да служиш или да прислугваш – двете нямат нищо общо.

Нека ги различаваме.

Александър Урумов

СЛАВИ БИНЕВ

http://afera.bg