Да сравниш опонентите си с Пилат и Юда, за да се обявиш за Исус. Ужасяващо дъно

Може да бъде изображение с 3 души и текстово съобщение

Да сравниш опонентите си с Пилат и Юда, за да се обявиш за Исус. Ужасяващо дъно.

Не го е писал той, разбира се. Авторът е някоя още по-дребна душица – от стадото на верните му пиар слуги. Някоя евтина душа, разпънала се сама на своята лична Голгота, направена от побеснели средни пръсти.

Радослав Бимбалов