Двамата контактьори почват да редят правителство. В момента оглеждат родата за другите министерства 😅

Двамата контактьори почват да редят правителство. Та до момента е ясно, че Роско може да стане премиер, Пасито вице и министър на външните работи, жената на Роско министър на икономиката, жената на Пасито министър на иновациите, а първите братовчеди съответно министри на отбраната и вътрешните работи. В момента оглеждат родата за другите министерства 😅.

Daniel Bojilov