ДЕБАТ ЗА ПСИХОТЕРАПИЯТА И ПСИХОТЕРАПЕВТИТЕ

(Преди третата лекция утре; дебатът е до неделя, тогава ще правим изводите и обобщенията.)

Дами и господа,
Във връзка с предходната втора тема за нормалното и ненормалното в областта на психичното здраве, ако преместим вниманието си към ужасяващата действителност у нас в тази област, към законите в нея и към простоватото и корумпирано безхаберие на законодателната и на изпълнителната власт, веднага възникват теми и остри въпроси, нуждаещи се от спешни отговори.

Между втората лекция за ненормалното и третата лекция за бинарната опозиция „здрав – болен“ нека да дебатираме ненормалните, абсурдните и безумните факти в сферата на психотерапията.

Искам да чуя вашите мнения, анализи, критики и предложения, които, след като ги предложим на вниманието на властта на Промяната, може би все пак ще доведат, дай, Боже! до някакви положителни резултати.

Първо, Законнът за здравето в последните години е изменяван и допълван, главно поради корпоративни, лобистки и корупционни причини, за луди печалби на търговците в здравеопазването, забележете!, 108 пъти, 108 пъти!, вижте в сайта https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135489147.
В този Зскон пише: „Чл. 2. Опазването на здравето на гражданите като състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие е национален приоритет и се гарантира от държавата.“

Значи, психичното здраве (тъкмо този термин „психично здраве“ е релевантен на контекста, а не „психическо здраве“, ама кой да им каже на законотворците в Парламента) е приоритетна грижа, дами и господа, на държавата и на нейните всякакви институции.

Така. В цял свят, в белия свят, по-точно, за решаване по някакъв начин на проблемите и за превенция и лекуване на болестите и разстройствата на психичното здраве, а те са стотици и са описани в Международната класификация на болестите (МКБ-10) и в Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV), съществува такова едно нещо – Психотерапия.
„Психотерапия“ значи буквално лечение, терапия, на психиката, нали така.

Съществуват още и едни добри хора, наричат ги „психотерапевти“, които имат изключително голямо (в белия свят – даже най-голямо) значение за „психичното благополучие“ на нацията, защото упражняват професията „психотерапия“, лекуване на психично болни.

Е, има и други неща, но те не ни интересуват в дебата тук в нашия курс.

Психотерапията, както и психотерапевтите, у нас са извън Закона и извън всичко!
Това е истината!

В Закона за здравето думата „психотерапия“ я няма никъде, няма я и думата „психотерапевт“! Защо? Питам.

Като че ли освен малцината психиатри и всякаквите лекари, каквито и да са те, никой друг у нас не може да припари до психично болен и да му окаже компетентна помощ.

В първата лекция казахме, че „лекарят-психиатър учи само две-три психологически учебни дисциплини (науки), а психологът, в бакалавърската и в магистърската степен, – около 40-50 различни психологии, да не ги изброявам“. Правете изводи за квалификацията на двамата в областта на психиката.
При всички психиатри има особен скрит крен, особено тайно завъртване, към психотерапевтичната наука и практика, без тези хора да имат нужните знания в областта на психологията. Крадат и нагло и опасно ползват нашата наука.

Трябва да си идиот, да не схващаш, че психотерапевтите са, как да кажа, ами, полезни са, според мен, а и според целия бял свят даже са по-полезни, най-полезни, в лечението на психичните страдания.

Но у нас ги няма в Закона за здравето, значи не са никъде, там се говори само за медици-лекари, въпреки че в Закона, в Чл. 21. (1), се твърди, че „медицински и немедицински специалисти осъществяват дейности по опазване и укрепване здравето на гражданите“.

Значи имало и „немедицински специалисти“, без медицинска диплома, все пак, каквито са психолозите – магистри и бакалаври, респективно психотетапевтите, и те са се учили колкото лекарите, че и повече в специализациите си.
Защо тези немедицински специалисти са дискриминирани? Питам.

Второ, защо родните умни и честни депутати, те въобще не крадат, вероятно след лобиране и финансов подарък, са превърнали чрез допълване през 2006 г. на ал. 2 на чл. 21 за здравните заведения на Закона за здравето даже магазините за продажба на слънчеви и всякакви очила и кърпички за бърсането им, така наречените „оптики“, в… здравни заведения, че да може и там да се стъкнат някои далаверки с търговското ни здравеопазване и със Здравната ни каса.
Значи „оптиките“ са здравни заведения, а психотерапевтичните заведения – кабинети, лаборатории и др. – те не са, те са извън системата на здравеопазването.
Между другото, терминът „оптика“ е ирелевантен въобще за законодателен текст, тъй като е профански жаргонен израз, ползван от простолюдието. По дефиниция „оптика“ – (от др.-греч. ὀπτική) е наука за зрителните възприятия, раздел на науката физика.
Не е здравно заведение оптиката, другари!
В никакъв случай.
Колко е опасно да си прост!

Трето, лобиращите за фармацевтични фирми умни и честни депутати са успели, пак небезвъзмездно според мен, да изменят през 2007 г. и ал. (3) на чл. 21 за здравните заведения на Закона за здравето с текста: „Аптеките са здравни заведения със статут и дейност…“, а психотерапевтичните заведения – кабинети, лаборатории и др., – са нарочно игнорирани? Значи магазините за продажба на лекарства, хранителни добавки, памперси и др. са здравни заведения с дейност в здравеопазването, а психотерапията е игнорирана. Тя не е.
Защо? Питам.

Четвърто, Работата с очевидно нагласеното от заинтересувани персони и институции преднамерено законодателно игнориране на психотерапията и на нас, психотерапевтите, в полза и за сметка само на психиатри, медици, лекари, фелшери, медицински сестри, фармацевтични босове, търговци, аптекари и др., най-ярко блести в текста на чл. 152 на Закона за здравето, който постановява: „В социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа за повече от 20 лица с психически разстройства се създават здравни кабинети, в които работят лекар, фелдшер или медицинска сестра.“
Няма психотерапевт, няма психолог, няма психоаналитик, но има: фелшер, акушерка, лаборантка, има и сестра, тя може да е специализирана в областта на гинекологията или колоноскопията, а дали не трябва, питам сез, и ветеринарен лекар, защо пък не?
Но при 20-те психично болни няма и не се допускат психолог и психотерапевт!
Защо ве, глупаци?

Пето, искам да знам защо Националната здравна каса няма никакво отношение към психотерапията, защо не се плащат психотерапевтичните услуги, както е в целия бял свят?

Нали в ал. 2 на чл. 146 на Закона за здравето пише, че „Всяко лице с психично разстройство се ползва от лечение и грижи при условия, равни с условията на пациентите с други заболявания.“

Кое им е равното на тези български граждани с психични проблеми и разстройства, плащащи цял живот здравни осигуровки, с другите болни? Че не могат да ползват безплатно здравна помощ от психотерапевти?
Кажете ве, депутати и министри?
Да не ви припомням Конституцията, че нищо няма да разберете пак!

Както не разбрали, когато сте сътворили този текст от Закона за здравето: „Чл. 82.
българските граждани имат право на заплащане за медицински и други услуги във връзка с лечението им в страната…“
Значи. на мен, плащащият си здравните задтраховки за безплатно леченив според Консититуцията, някой тъпанар милостиво ми отпуска и правото да си заплащам за лечението!
Право да плащаш, как ви се струва? Кого облагодетелства според вас това МОЕ право, мен ли? Не, май не мен облагодетелства, а облагодетелства някой лекар-търговец, не е ли така?

И последно, да ви кажа, спомних си, че една позастаряла лелка беше намерена от Пожарникаря от с. Банкя и назначена за министър къде? …в бензиностанция до Полски Тръмбеш, когато хапвала баничка със спанак.
Тя беше с акутно хистрионно разстройство, помните изявите ѝ, и много категорично се нуждаеше от психотерапия. Нищо лично.

Сегашната министърка не я знам, може и тя да е селски читалищен деец, като един друг министър на Промяната, може и тя да свири на акАрдеон, не знам.
И едва ли е чувала за такива работи като Фройд, психоанализа и психотерапия.

Моля курсистите в Групата „Дистанционен курс по психотерапия“ – ето линкът за групата: https://www.facebook.com/groups/950633402427104/, да се произнесат по гореизложеното от мен.
Благодаря ви!

Акад Петър Иванов