Десет загубени в безогледно самохвалство и затънали в блатото на статуквото години стигат!

Промяната в България към по-добро може да се случи ако партиите в парламента се обединят около Точка Първа на Промяната:

1. Никаква управленска коалиция с ББ и неговия легион некомпетентни корупционери!

Това е и Точка Първа на Борбата с Корупцията.

Това е и Точка Първа на Реабилитирането на Компетентността в управлението
(за да се преодолее този нов СПИН – Синдром на Придобитата Институционална Некомпетентност).

Това е и Точка Първа на Преодоляването на арогантността, простотията, безпардонността и невъзпитаността във властовия език.

Това е Точка Първа в дегерберзацията на политическите и обществените нрави.

Нашата политика, нашите социални взаимодействия, нашата социума култура и нашето излъчване като държава в посока към Европа се нуждаят от пречистване, модернизиране, цивилизоване и макар и трудно, но решително завръщане на добрия тон, интелигентното поведение, разумното говорене и ефективното действие.

Десет загубени в безогледно самохвалство и затънали в блатото на статуквото години стигат!
Стигат!!!!

Николай Слатински