Децата, простако! Те са най-невинните жертви на твоята простотия!

ДЕЦАТА, ПРОСТАКО! Децата, до които падат трупове на самоубийци, избрали смъртта пред мизерията, на която ти ги обрече … Децата, които биват убивани от оголени кабели, захранващи павилиони на неслучайници…

Децата, които са бити от мутрите ти…
Децата, за които детска болница няма …
Децата, за които лекарства няма …
Децата, за които дрога има …
Децата, за които събираме капачки и даряваме по Коледа …
Децата, чиито родители биват убивани на кръстовища, в паркове, в домовете им …
Децата, чиито родители умират на стълби пред болници …
Децата, чиито родители биват мачкани от мутрите ти…
Децата, с чиито майки се гаврите с мутрите ти …
Децата, които мръзнат по площадите, гладуват, просят …
Децата, които затвори …
Децата, чието бъдеще отнемаш …
Те са най-невинните жертви на твоята простотия!

Албена Белянова