ДЖАМИИ И БУРКИ – БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА?

Турският Президент Ердоган посети Германия, в която има милиони турци. Които не се смятат за германци, а точно за турци, на които родината им е Турция, без значение кое поколение подред са, което живее там.

А в Кьолн, градът, в който е построена една от най-величествените катедрали на християнския свят, днес се открива голяма джамия! Чудя се прадедите – тевтонски рицари, били се по Светите земи, как ли се обръщат в гробовете, като гледат наследниците им как с усмивка предават това, което те са отбранявали и защитавали с живота и кръвта си!

Европа е почерняла от джамии и бурки. По наша покана. Заради нашето гостоприемство. ЗАРАДИ НАШАТА ГЛУПОСТ!

Европа се напълни и с бурки. С жени, облечени отгоре до долу в черно, с погледи, отричащи света, в който са ги приели. И настояващи за оковите си. Жени, някои от които са обрязани по варварските обичаи в Африка. Жени, които са смятани от мъжете за приравнени към домашните животни.

Европа се напълни с малолетни булки. Традиции. Няма значение колко са жестоки и нечовешки, трябва да спазваме правата и зачитаме традициите на различните.

Но различните не искат да бъдат като нас. ТЕ СЕ ХАРЕСВАТ! НЕ ХАРЕСВАТ НАС! И НИЕ НЕ ИСКАМЕ ДА ГИ ПРОМЕНЯМЕ! ТЕ ИСКАТ ДА ПРОМЕНЯТ НАС – ИЛИ ДА СТАНЕМ КАТО ТЯХ, ИЛИ ДА УМРЕМ! ИМАМЕ ИЗБОР, НАЛИ?

Затова винаги казвам, че вярата е много важна! Цялата европейска цивилизация е християнска, основана на християнски ценности. Първо предадохме заради либерализма християнските ценности, а след това предадохме Европа!

Вече Кьолн няма да е известен с катедралата, а с джамията си…..Бог да пази всички ни, защото явно ние не можем да се опазим!

Елена Гунчева

Снимка на Елена Гунчева.