ДИАГНОЗАТА ГЕРБ

„Нещо прекрасно е казал Чудомир: „Първата и най-лошата от всички измами е самоизмамата.”

Мамят всички, че са нещо, което не са, а себе си залъгват, че пак ще се върнат на власт и тогава жална им майка на искащите промяна.

Бъркат абстракционизма с фашизма. Това при тях е традиция.“

Любо КОЛЬОВСКИ