Днес медицината разполага с невиждани технологии, но да лекува не може

Италия, държавата, която понастоящем най-силно разследва медицинската истина чрез своите учени по отношение на вируса, лечението му и манипулацията със смъртта, въвежда първия в света супер сертификат. Значи, двете сили там са най-силни и противостоящи си.

Алиансът лекари против вирус безумието и лъжите по състоянието на планетата заради вируса трябва да се разгърне. Виждаме, че лекари все повече попадат под ударите на общественото мнение и закона, като не се съмнявам, че за някои от тях има опасност за живота им.

Лекарите днес са изправени пред най-тежката си морална криза и криза на доверие, и още по-страшно – криза на човечността си. В тях сега се явява средновековната инквизиция, която е държала в смърт и тъмнина векове наред света от единия до другия му край.

Днес това правят лекарите. При тях трансформацията е толкова тежка, сериозна и болезнена, че аз не се съмнявам, когато светът излезе от тази безумна вирусна война, професията лекар ще има съвсем нови морални и психически параметри. Мисля, че ще бъдат изчегъртани до кост целите и намеренията на медицината изобщо. В каква посока, ще видим, но е възможно да се явява най-светла нова медицина заедно с най-тъмна, още по-тъмна медицина.

Днес медицината разполага с невиждани технологии, но да лекува не може. И способностите и да лекува спадат с всеки нов антибиотик, всяко ново лекарство и всеки нов метод, който Фарма корпорациите бълват. Способността да лекуват се губи правопропорционално на развитието на технологиите и лекарствата. Това е факт, който скоро ще се разбере от много хора.

Днес медицината е по-далеч отвсякога от разбирането причините за болестите и тяхното лечение.
И все повече ще се отдалечава, докато не се родят и явят истински лекари. Качествата им са известни и светът ги чака.

Анастасия Гешева