Добре известно е, че колкото по-големи началници се набъркат в едно разследване, толкова повече пречат

Добре известно е, че колкото по-големи началници се набъркат в едно разследване, толкова повече пречат.
Но се питам защо най-много се изказват “компетентно” разни адвокати.
Сигурно чакат убиецът да ги забележи и да се уредят със защитата му, ако го хванат

Богомил Бонев

Резултат с изображение за Bogomil Bonev