Добре прави Султанът, мен ако питате, като наритва чат-пат някой от ибрикчиите си

Добре прави Султанът, мен ако питате, като наритва чат-пат някой от ибрикчиите си – понеже оня ( или оная), за да му угоди, върви по него и все му навира ибрика. И като го навира, подсеща раята, че и падишахът е човек и се цапа, и ака, и му се случва и… да се изпусне даже.
Милостив ни е Султанът и премилостив, ама таквиз серсеми защо да търпи! Малко ли са мераклите да му носят ибрика! Стотици са! Не са ли? Прави сте. Хиляди са – кеф му писмени или безписмени, безсловесни или бъбривци, расоносци или по бикини…:)

Анна Заркова

loading...