Догмата за непогрешимост на Бойко Борисов

„Бойко Борисов е божествен човек и човешки Бог. Затова никой не може да го съди.

Той притежава неограничена божествена власт.

За него на земята е възможно всичко, което е възможно за Бога на небето.

Всичко, сътворено от Бойко Борисов, е все едно сътворено от Бога.

Неговите заповеди трябва да се изпълняват като Божиите заповеди.

Само един Бог е подобен на Бойко Борисов.

Бойко Борисов има власт над небесните и земните дела. В света той е това, което олицетворява Бога, той е душата в тялото.

Властта на Бойко Борисов е по-висша от всяка друга власт, защото тя, един вид, се разпростира над Небето, земята и преизподнята, и словата на Писанието, „всичко се покорява под неговите нозе“, се отнасят единствено за Българския Премиер.

Всичко е във властта и по волята на Бойко Борисов и никой и нищо не може да му се противопостави.

Ако той повлече със себе си в ада милиони хора, то никой няма правото да го запита: „Господин премиер, защо правиш това?“.

Николай Ризов