Доказа се още една конспирация – Че за да оправдаят всяка следваща доза, ще измислят нов вариант

Доказа се още една конспирация – Че за да оправдаят всяка следваща доза, ще измислят нов вариант.
Защото иначе рискуват да изпуснат хванатите чрез страха.

Много хора са заклещени между страха от вируса и страха от ваксината. Тук какво да се прави, не знам.

Анастасия Гешева